ඒකාබද්ධ නැව්ගත කිරීම සඳහා එක්-නැවතුම් සේවාවක්

1. 1 කෑල්ලක් MOQ, පැය 24 බෙදා හැරීම.

2. ඩුබායි සහ ගුවැන්ෂු හි සෘජු විකුණුම් වෙළඳසැල්

3. විශාල කොටස් ලබා ගැනීමේ හැකියාව

7000+ කට වඩා වැඩි විවිධ කේත සමඟ සම්පූර්ණ නිෂ්පාදන බැරෑරුම් ය

5. නිෂ්පාදනයේ වසර 10 කට වඩා වැඩි නිෂ්පාදකයින් 8 දෙනෙකු ඒකාබද්ධ කිරීම


තැපැල් කාලය: ජුනි -30-2020